onsdag 25 augusti 2010

Riktiga Norrlänningar!!

Sitter och fnissar för mig själv för jag ramlade över en gammal reseskildring skriven av en amerikan som iakttog västerbottningar på 1800-talet;
"Folket i denna trakt äro i fysiskt afseende verkliga mönster, stora, skulderbreda, starkbenta, kraftiga och af frisk färg, och qvinnorna ibland dem hafva ingen aning om svaga nerver, såsom jag tror mig kunna påstå. De naturliga följderna af en sådan hälsa äro sedlighet och rättskaffenhet, oafsedt den massa af blomstrande och kraftfulla barn, hvarmed hvarje familj är välsignad. Om hälsa och dygd icke utgöra borgen för mensklig lycka, så finnes säkert icke någon sådan. Dessa Norrlänningar synas vara ett i det hela lyckligt och belåtet folk." (Nordisk resa. Sommar- och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Stockholm: P. G. Berg, 1859)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar