tisdag 1 mars 2011

Jordbruksverkets information

Flera har funderat på bakgrunden till varför vi behöver en namninsamling för att barfotaverkarna skall bli erkända som yrkesgrupp, här är en del av den officiella informationen.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djurhalsopersonal/behorighetattarbetaidjurenshalsoochsjukvard.4.32b12c7f12940112a7c800010301.html

Problemet är alltså att de inte ens tittar på vår utbildning eftersom de inte tycker att det finns ett behov, att hovslagarna redan skall kunna det vi kan. Vilket jag kan hålla med om, hovslagarna BORDE kunna det vi kan. Men vi kan också, kanske till och med bättre ;-)
Genom att få yrkesgruppen erkänd kan vi också få bli granskade och godkända att fortsätta vårt viktiga arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar