måndag 28 februari 2011

Upprop för ett erkännande av barfotaverkaren som yrkesgrupp!

Upprop för ett erkännande av barfotaverkaren som yrkesgrupp!


Jordbruksverket och Lantbruksdepartementet har inte någon information att det finns ett behov av barfotaverkare i Sverige.

Med detta upprop som ska skickas till Jordbruksverket vill vi visa att det finns en stor opinion för att få ett erkännande av barfotaverkaren som yrkesgrupp.

Valet skall finnas hos hästägaren och inte hos myndigheterna.

När vi har nått 5000 namn kommer vi att överlämna listan till Jordbruksverket.Hjälp till att sprida detta till så många som möjligt!!!

1 kommentar: