måndag 5 maj 2008

Årsmöte för Friskahovar

I helgen har jag varit söder om Stockholm på årsmöte för Friskahovar. Det är en nybildad förening men folket som är med är ju vi hovvårdare som gått SANHCP-utbildningen så det var riktigt roligt att träffa alla!
Jag har tidigare skrivit om förändringarna på hemsidan och nu har vi planer på att utveckla möjligheterna med den ännu mer. Jag skall inte säga för mycket i förväg men det känns väldigt bra alltsammans.
Vi hade även avsatt tid på söndagen specifikt för erfarenhetsutbyte vilket kändes väldigt intressant och givande. Alla har ju olika erfarenheter från arbetet ute i fält och vid en sån här träff får man möjlighet att ändra sina perspektiv en aning, se saker med andra glasögon.
Exempelvis har Kent precis blivit klar med sin utbildning till hästmassör och gav oss lite mer insikt i hur ett muskelrelaterat problem kunde ge symptom i hovarna. Flera hade gått kurs för Eddy Blom och fått upp ögonen för symptom som kunde indikera brister i kosten, något som även Pat Coleby pratar om i sina böcker.
Det är ju också ett ämne som nyligen tagits upp för diskussion på barfotalistan (barfotahast@yahoogroups.com) så det kändes extra aktuellt.
Allt som allt var det en intensiv och rolig helg som jag är glad att jag kunde vara med på.